Общи условия

Настоящите Условия за достъп до уебсайта https://gloriahtl.com/ и за използването му ("Условията") са задължителни за потребителите на сайта. Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия. „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашият уебсайт https://gloriahtl.com/ в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни. Във връзка с предоставяните Услуги „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

1. Обща информация

 • „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД („https://gloriahtl.com/“/„Ние“/„Нас“) предоставя на физически лица – крайни потребители ( „Вие“) безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват възможности за резервации и хотелско настаняване. Ние се ангажираме да защитаваме и зачитаме Вашата поверителност. Моля, прочетете това известие, тъй като то съдържа важна информация за това как използваме лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте при резервация направена през нашия сайт. Информация за Администратора:

Наименование: „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД ЕИК: 206354965

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Братя Шкорпил" №26 А, ет.3, офис 13 Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Братя Шкорпил" №26 А, ет.3, офис 13

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон за контакт: +359882666525

 • За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.
 • Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при резервация и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ. Гарантирате, че сте пълнолетен или законно представляван, където е приложимо, напълно способен и че информацията, която ни се предоставя, е вярна, точна, пълна и актуална. За тези цели Потребителят носи отговорност за достоверността на всички съобщени данни и ще поддържа информацията актуализирана, така че посочените данни да отразяват действителното им състояние.
 • Гарантирате, че сте информирали трети страни, от името на които сте предоставили данни, когато е приложимо, за аспектите, съдържащи се в този документ. Също така гарантирате, че сте получили разрешението на третата страна да ни предостави своите данни за посочените цели. Наясно сте, че носите отговорност за невярна или неточна информация, предоставена чрез уебсайта, както и за вреди, преки или непреки, които това може да причини на нас или трети страни.

2. Електронно изявление

 • С натискането на бутон „Резервирай” и потвърждавайки получения от Вас имейл за потвърждение, Вие извършвате електронно изявление при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Резервирай”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към https://gloriahtl.com/ и електронните изявления от https://gloriahtl.com/ към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления ще се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, изр. 2-ро от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”).
 • За Услугите, които се предоставят без да е необходима регистрация съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.
 • Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и https://gloriahtl.com/ посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от https://gloriahtl.com/ в електронна форма.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

 • Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително съгласие на „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и/или на съответните трети лица.
 • Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на https://gloriahtl.com/ или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4. Създаване и съхраняване на файлове и др. информация

 • Вие гарантирате, че съдържанието, което съхранявате или изпращате посредством Сайта, не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.
 • Информацията, която съхранявате и/или изпращате посредством Сайта, не може да съдържа: (а) рекламно съдържание;

(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

5. Промени

 • „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.
 • Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

6. Други

 • Освен при умисъл или при груба небрежност, „БЕСТ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;

 • В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.
 • По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България
Св. св. Константин и Елена

Контакти

к.к.Св.Константин и Елена
България, Варна, 9006
Тел:+359882666525
e-mail: reservations@gloriahtl.com


Общи условия
Бисквитки
GDPR
©2024 Хотел Глория. All Rights Reserved.